Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) là gì ?

Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) là hệ thống định vị thời gian thực, viết tắt của từ tiếng Anh Real-time Locating System. RTLS thường sử dụng tự động nhận dạng và theo dõi vị trí của một vật hay người theo thời gian thực, thông thường trong không gian một toà nhà hay một khu vực cụ thể. Các thẻ tag RTLS không dây được gắn vào các vật thể hay được mang bởi con người, và trong các hệ thống RTLS, cố định vị trí tham khảo bằng sóng không dây từ thẻ tag RTLS tới vị trí tham khảo cố định. Ví dụ của RTLS bao gồm theo dõi sự di chuyển qua một dây chuyền sản xuất, xác định vị trí trong các kho hàng, hay tìm kiếm các thiết bị y tế trong bệnh viện.

1. ​Lịch sử ra đời của hệ thống RTLS

Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) là một thuật ngữ toàn diện đề cập đến các công nghệ được sử dụng để theo dõi vị trí của mục tiêu (tài sản hoặc người trong thời gian thực hoặc gần thực, thường là trong một khu vực hạn chế. Công nghệ Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) được kết hợp với các hệ thống vị trí để thu thập dữ liệu và cung cấp thông tin và bối cảnh hoạt động, cho phép các công ty cải thiện các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu vị trí được thu thập. Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) là một khái niệm đã tồn tại từ lâu, mọi người muốn theo dõi các vật thể, con người và hàng hóa và trở lại xa như công nghệ radar ban đầu. Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) bắt đầu phát triển khi thuật ngữ RTLS (Hệ thống định vị thời gian thực) được tạo ra vào năm 1998 tại triển lãm thương mại ID EXPO. RTLS được tạo ra để mô tả và phân biệt một công nghệ mới nổi không chỉ cung cấp khả năng nhận dạng tự động của các thẻ RFID đang hoạt động mà còn thêm khả năng xem vị trí trên màn hình máy tính. Chính tại chương trình này, những ví dụ đầu tiên của hệ thống RTLS dựa trên radio thương mại đã được trình chiếu. Mặc dù khả năng này đã được các cơ quan quân sự và chính phủ sử dụng trước đây, công nghệ này quá đắt cho mục đích thương mại. Đầu những năm 1990, RTLS thương mại đầu tiên đã được lắp đặt tại Hoa Kỳ, và được dựa trên việc truyền thẻ tag. Kể từ đó, những tiến bộ đã được thực hiện trong việc định vị phần cứng, và những cải tiến cũng đã được thực hiện với việc định vị dữ liệu và phần mềm. Các nhà lãnh đạo ngành hiện đang phát triển các phân tích dự đoán và áp dụng các thuật toán quy trình công việc để giúp các công ty cải thiện hiệu suất hơn nữa.

Ý tưởng cốt lõi chính của hệ thống RTLS Người dùng sẽ thấy rằng không có gói giải pháp nào được đóng gói sẵn có thể phù hợp với tất cả các thiết lập của Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS). Chẳng hạn, một số người dùng có thể yêu cầu theo dõi thời gian thực của một tài sản trong một kho lớn, trong khi những người khác chỉ cần biết vị trí chung của một tài sản, ví dụ như lối đi của một sản phẩm trong một cửa hàng bán lẻ lớn. Định vị trong thời gian thực có thể quan trọng tùy thuộc vào giá trị của tài sản hoặc giai đoạn vật lý nào trong quy trình mà đối tượng đang ở. Một số ứng dụng chỉ yêu cầu người dùng biết điểm kiểm tra cuối cùng mà đối tượng đã đi qua thì có thể sử dụng RFID. Có các công nghệ khác nhau có sẵn để tự động xác định vị trí. Loại công nghệ bạn chọn thường phụ thuộc vào hai yếu tố chính: 

  • Độ chính xác của vị trí: Một số công nghệ có thể theo dõi các mục xuống portal hoặc vùng. Điều này hữu ích cho các mặt hàng mà bạn cần theo dõi bối cảnh đơn giản, chẳng hạn như di chuyển đến hoặc rời pallet vào kho. Các công nghệ khác có thể theo dõi vị trí của một mặt hàng với độ chính xác cao, xuống đến một mét hoặc thậm chí ít hơn. Điều này rất hữu ích cho các tình huống cần vị trí chính xác. •
  • Tần số cập nhật thông tin : Không phải tất cả các giải pháp đều yêu cầu thông tin theo thời gian thực. Ví dụ: nếu một pallet được quét khi nó đi qua một ô cửa và đang ngồi trên giá trong nhà kho, việc cập nhật liên tục vị trí là không cần thiết. Tuy nhiên, các giải pháp khác có thể cung cấp cập nhật vị trí trên cơ sở hàng giờ hoặc theo thời gian thực hơn, chẳng hạn như trong vài phút, giây hoặc ít hơn, chẳng hạn như giải pháp yêu cầu cập nhật liên tục khi theo dõi vị trí của phương tiện khi nó di chuyển qua cơ sở.
  •                                                                                    Sưu tầm internet