Ngày nay, tài sản và máy móc thiết bị đóng một vai trò quan trọng như mạch máu sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đảm bảo chúng hoạt động tối ưu có thể là một nhiệm vụ phức tạp. Hệ thống Quản lý Tài sản Thông minh SMART ASSETS MANAGEMENT SYSTEM của Vietsoft là một giải pháp toàn diện tích hợp nhiều module chuyên sâu được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp sản xuất và nhà máy. 

Giải pháp SAP BUSINESS ONE FOR GARMENT được thiết kế để tích hợp nhiều mô-đun quản lý, cung cấp câu trả lời toàn diện cho các nhu cầu quản lý đặc thù riêng biệt của các doanh nghiệp dệt may.