GIẢI PHÁP SMART ASSETS MANAGEMENT SYSTEM

GIẢI PHÁP SMART ASSETS MANAGEMENT SYSTEM CỦA VIETSOFT

Tài sản máy móc thiết bị chính là mạch máu sống còn của doanh nghiệp, nhưng làm thế nào bạn có thể biết chúng đang hoạt động tối ưu không? Bằng cách đảm bảo đạt được sản lượng tối đa và giảm lãng phí, bạn đang bảo tồn lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp vào tương lai.

Giải pháp Smart Assets Management System (Hệ thống Quản lý Tài sản Thông minh) của Vietsoft sẽ theo dõi và ghi lại hoạt động và trạng thái của một tài sản trong toàn bộ chu kỳ sống của nó. Giải pháp này giống như chìa khóa chính để mở khóa ý nghĩa của dữ liệu tài sản của bạn, biến nó thành một giải pháp chiến lược có thể áp dụng trong ngắn, trung, và dài hạn.

Khi nói đến quản lý tài sản, có một thế giới của lợi ích đang chờ đợi được mở khóa thông qua giải pháp của Vietsoft.

 

Các Module Quản Lý Tài Sản được bao gồm trong Giải Pháp của Vietsoft:

Các Lợi Ích từ Giải Pháp của Vietsoft:

  1. Quy trình Nội Bộ Tối Ưu Hóa: Khả năng giám sát dẫn đến quản lý hiệu quả. Phần mềm quản lý tài sản thông minh của chúng tôi, được động viên bởi Smarter Technologies Group, giúp bạn xem xét toàn bộ chu kỳ sống của từng tài sản. Điều này không chỉ nâng cao đánh giá giá trị cho mục đích mua sắm và kế nhiệm mà còn tối ưu hóa chức năng hàng ngày. Cảnh báo thời gian thực giúp kiểm soát tích cực, áp dụng cho từng tài sản và mạnh mẽ theo cấp số nhân trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

  2. Nỗ lực Bền Vững Tăng Cường: Công nghệ thông minh giúp xác định một cách dễ dàng sự lãng phí và mức sử dụng năng lượng. Điều này giúp điều chỉnh một cách thuận lợi đối với mục tiêu môi trường, các phương pháp tiết kiệm tài nguyên và bền vững lâu dài.

  3. Đạt Được Tuân Thủ Quy Định: Công việc tuân thủ theo quy định luật lệ, truyền thống là một công việc tốn sức lao động và thời gian, liên quan đến nhiều công việc quản lý. Giải pháp Smart Assets Management System của Vietsoft giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng của việc duy trì ghi chú lâu dài cần thiết cho nhiều yêu cầu tuân thủ. SmartView lưu trữ thông tin một cách an toàn trên nền tảng đám mây, đảm bảo tính truy cập từ xa và dễ hiểu cho mục đích báo cáo tuân thủ. Thêm vào đó, dữ liệu thu thập về tài sản cũng có thể phục vụ làm bằng chứng cho các phương pháp quản lý tốt nhất của doanh nghiệp.

  4. Lên Lịch Bảo Trì Chính Xác: Loại bỏ sự thử nghiệm và lỗi liên quan đến lịch bảo trì. Phần mềm của chúng tôi thu thập và báo cáo mọi thứ từ số giờ hoạt động đến lượng khí thải và tiêu thụ năng lượng. Kết quả là lỗi có thể được phát hiện sớm để tránh phản ứng bảo trì đắt tiền và giảm thời gian ngừng hoạt động. Nó cũng có nghĩa là bảo trì có thể được lên lịch một cách chính xác hơn để tránh gây rối và tối đa hóa sản lượng.

  5. Mở Rộng Chu Kỳ Sống Tài Sản, Kế Hoạch Mua Sắm và Kế Nhiệm: Như đã đề cập ở trên, việc giám sát tài sản có tiềm năng kéo dài chu kỳ sống của chúng. Bằng cách xem xét dữ liệu lâu dài liên quan đến một tài sản, bạn cũng có khả năng tốt nhất để xem xét ROI, ảnh hưởng quyết định mua sắm và kế nhiệm đối với kết quả thực tế cho doanh nghiệp của bạn.

  6. Cải Thiện Trải Nghiệm Khách Hàng: Sự cố dẫn đến trễ và yêu cầu nhiều nguồn lực để đưa các hoạt động trở lại tốc độ. Quan sát tương tác của khách hàng với tài sản cũng đáng chú ý trong thời gian dài như một phần của hành trình tiêu dùng khi giao dịch với doanh nghiệp của bạn. Tổng cộng, nhiều yếu tố xung quanh tài sản của bạn ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Điều này là điều có thể được tinh chỉnh theo thời gian – với tiềm năng tăng cường lợi nhuận và danh tiếng, cũng như mở rộng quy mô.

  7. Tiết Kiệm Chi Phí và Tăng Năng Suất: Bằng cách tránh các vấn đề với tài sản và tối ưu hóa chu kỳ sống của chúng, giải pháp của chúng tôi mang lại sự tiết kiệm chi phí và tăng năng suất, dịch thành lợi nhuận và nguồn lực tăng cường để tập trung vào việc đạt được mục tiêu kinh doanh.

  8. Ít Thử Nghiệm và Lỗi Trong Kế Hoạch Chiến Lược: Phương pháp truyền thống chờ xem đã lỗi thời. Doanh nghiệp trong tương lai sẽ sử dụng dữ liệu để xác định chiến lược quản lý tài sản và kinh doanh, cũng như ROI và các khu vực thành công hoặc thất bại. Điều này có thể đạt được nhanh chóng hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống và được thực hiện với sự minh bạch về chi phí thực.

  9. Cải Thiện An Toàn, Bảo Mật, Theo Dõi và Khả Năng Phục Hồi: Phần mềm quản lý tài sản thông minh cung cấp những thông tin vô cùng quý giá về an toàn cho cả người vận hành và người tiêu dùng. Theo dõi thời gian thực cũng mang lại những lợi ích đáng kể trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm, giúp theo