GIẢI PHÁP SAP BUSINESS ONE CHO NGÀNH MAY MẶC

Ngành công nghiệp may mặc đã phát triển thành một ngành sản xuất kỹ thuật cao ứng dụng nhiều công nghệ vào  thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc. Những thách thức lớn của ngành này, như quản lý tồn kho, quản lý nhân sự, bảo trì máy móc, sẽ được giải quyết một cách hiệu quả thông qua việc ứng dụng giải pháp phần mềm  SAP Business One for Garment. Đây là một giải pháp phần mềm dựa trên phần mềm SAP ERP của Đức, được Vietsoft thiết kế đặc biệt tích hợp thêm các module quản lý chuyên dụng, nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện cho những nhu cầu đặc biệt của các doanh nghiệp dệt may.

 

Các Module Quản Lý Chính Của SAP Business One for Garment bao gồm:

Lợi Ích Của Giải Pháp:

  1. Quản Lý Tồn Kho Tích Hợp: Giải pháp SAP Business One for Garment đảm bảo hệ thống giám sát tập trung, cho phép theo dõi thời gian thực về tình trạng tồn kho ở nhiều cấp độ kinh doanh khác nhau.

  2. Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng: Quá trình đặt hàng được tối ưu hóa và giao hàng đúng hẹn, giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

  3. Bền Vững và Linh Hoạt: Giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trở nên bền vững hơn bằng cách đối mặt với biến động giá cả và tích hợp hệ thống sản xuất với các quy trình doanh nghiệp cốt lõi.

  4. Truy Cập Thông Tin Thời Gian Thực: Người dùng có thể truy cập ngay lập tức vào thông tin của công ty theo thời gian thực, hỗ trợ việc báo cáo toàn diện về mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Điều này giúp giảm chi phí và mở rộng kinh doanh vào thị trường mới.

  5. Xử Lý Dữ Liệu Hiệu Quả: Đáng kể giảm thời gian cần thiết để xử lý thông tin dựa trên chuyển giao dữ liệu giữa các chi nhánh, nhà máy hoặc trụ sở chính.

  6. Quản Lý Tồn Kho Toàn Diện: Giải pháp SAP Business One for Garment giúp quản lý mức tồn kho, các mục, bảng giá, thỏa thuận giá đặc biệt và chuyển kho giữa các kho hàng khác nhau thông qua các quy trình tích hợp như mua bán.

  7. Lập Kế Hoạch Nhu Cầu Vật Liệu: Được cấu hình để lập kế hoạch và mua vật liệu nguyên liệu dựa trên nhu cầu sản xuất.

  8. Kế Hoạch Sản Xuất Tự Động: Cho phép tạo kế hoạch sản xuất với phân bổ máy móc tự động, xem xét khả năng máy móc. Theo dõi tiến độ làm việc từng giai đoạn hay từng bó (ví dụ: cắt, may, giặt, sấy, là) cũng được thực hiện một cách hiệu quả.

  9. Giảm Lỗi và Độ Chính Xác Cao: Hiệu quả giảm thiểu lỗi và dữ liệu trùng lặp, đồng thời tăng cường chuyên môn hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp SAP Business One for Garment là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, đáp ứng những yêu cầu phức tạp của ngành công nghiệp dệt may, đồng thời thúc đẩy sự hiệu quả, bền vững và phát triển.