Phần mềm Quản Lý Thiết Bị và Bảo Trì Vietsoft EcoMaint

1. Giới thiệu

Vietsoft EcoMaint là một hệ thống CMMS (Computerized Maintenance Management System – Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính) đầu tiên tại Việt Nam được Cty Phần Mềm Vietsoft phối hợp với các chuyên gia bảo trì ĐH Bách Khoa cùng ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM phát triển và ra mắt vào năm 2002. 

Phần mềm Quản Lý Thiết Bị và Bảo Trì-Vietsoft EcoMaint là một trong những giải pháp dẫn đầu thị trường hiện nay, được nhiều doanh nghiệp FDI và Việt Nam tin dùng để gia tăng hiệu suất sử dụng thiết bị, giảm chi phí bảo trì và giảm tồn kho vật tư nhờ đó nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phần mềm Quản Lý Thiết Bị và Bảo Trì Vietsoft EcoMaint – thiết kế theo triết lý lean và TPM giúp vận hành hệ thống bảo trì theo tiêu chuẩn thế giới (World Class Maintenance), đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của các hệ thống quản lý như: TPM, ISO 9000, ISO 55000…

Ngoài ra Vietsoft EcoMaint còn kết nối với các thiết bị barcode, scada, PLC hoặc tích hợp với các hệ thống phần mềm khác như phần mềm Kế Toán, ERP SAP, Oracle… để quản lý tổng thể doanh nghiệp.

2. Module sản phẩm
Quản lý phân quyền
Quản lý tài sản thiết bị
Quản lý sử dụng thiết bị
Quản lý tồn kho vật tư
Quản lý giám sát trình trạng
Quản lý nhân sự bảo trì
Quản lý công tác bảo trì

Nhắc việc & báo cáo
3. Tài liệu chi tiết
4. FAQ

1. Doanh nghip nào phù hp s dng phn mm Vietsoft EcoMaint?

 • Tr li: Tt c các doanh nghip có s lượng máy móc thiết b ln, giá tr cao, vt tư ph tùng nhiu, giá tr tn kho vt tư thay thế ln như: Hóa cht, thc phm, nha, cơ khí, dược phm, g, đóng tàu, cng bin, khách sn, bnh vin, trường hc, chui ca hàng, doanh nghip kinh doanh máy móc thiết b, vv

2. Chúng tôi có nhiu nhà máy ti nhiu nơi, vy phi làm sao?

 • Tr li: Doanh nghip có th trin khai qun lý tp trung hoc độc lp điu được.

3. Phn mm có gii hn s lượng thiết b ko?

 • Tr li: Không gii hn s lượng d liu đầu vào (S lượng thiết b, dây chuyn, ph tùng,.) và s lượng nghip v phát sinh (phiếu bo trì, nhp, xut,)

4. Khi nào doanh nghip nên mua phn mm?

 • Tr li: Doanh nghip nên đầu tư phn mm khi nhn thy rng các công c qun lý hin ti (giy, excel) không th kim soát tt được tình hình bo trì, gây ra ngng máy nhiu, tn tht ln, làm cho phí bo trì tăng cao, tn kho nhiu.

5. Phn mm có qun lý được lch s thiết b ko?

 • Tr li: Phn mm Vietsoft Ecomaint s cung cp chính xác, nhanh chóng lch s ca thiết b mt cách nhanh chóng bt c khi nào bn cn. Có th xem lch s thiết b cho toàn thiết b, mt b phn hoc mt ph tùng trên thiết b.

6. Phn mm có t động lên lch bo trì định k không?

 • Tr li: Có, phn mm s tính toán t động kế hoch bo trì định k cho nhà qun lý thun tin kim soát và theo dõi công tác bo trì thiết b đúng hn.

7. Có cnh báo cho người s dng ko?

 • Tr li: Phn mm có th cnh báo cho người s dng thông qua giao din trên phn mm hay gi email t động cho người s dng.

8. ng dng di động cho CMMS không?

 • Tr li: Có, mt s chc năng chy trên di động

9. Phn mm có kết ni được vi barcode ko?

 • Tr li: Phn mm có th kết ni vi barcode để truy xut thông tin nhanh chóng t vic đọc mã vch ca thiết b, ph tùng hoc các thông tin khác.

10. H thng có tích hp vi phn mm ERP hay kế toán ko?

 • Tr li: Phn mm có kh năng tích hp vi các phn mm ERP hay kế toán trong vic qun lý kho vt tư,

11. Có cn đâu tư server khi mua phn mm không?

 • Tr li: Nếu như công ty bn đã có sn server thì có th tn dng nó để cài phn mm Ecomaint lên đó và s dng, còn nếu chưa có thì cty cn đầu tư mt server để s dng cho vic lưu tr d liu.

12. Vic đào to, hướng dn s dng mt bao lâu?

 • Tr li: Thi gian đào đạo t 3 – 6 ngày

13. Thi gian trin khai bao lâu?

 • Tr li: Thi gian trin khai thường kéo dài t 3 đến 6 tháng, tùy vào quy mô, s lượng thiết b, s lượng vt tư ph tùng và nhân s tham gia d án.

14. Trình độ tin hc ti thiu để s dng phn mm Ecomaint?

 • Tr li: Để s dng phn mm đòi hi người s dng phi nm các kiến thc tin hc cơ bn sau: Các thao tác cơ bn trên Windows, các thao tác vi thư mc, tp tin trên máy tính như: to mi, copy, di chuyn, chnh sa, đánh văn bn,
 • Kiến thc cơ bn v Microsoft Office như Word, Excel,

15. Điu gì s xy ra nếu chúng ta cn giúp đỡ sau khóa đào to ban đầu?

 • Tr li: Connect đến trang e learning để bn tham kho. Trang web h tr cũng có các video hướng dn tng bước v các quy trình s dng.
20 năm kinh nghiệm thiết kế, tư vấn và triển khai phần mềm.