Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị

Tại các nước đang phát triển, ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị bằng máy tính (Computerized Maintenance Management System – CMMS) đã trở nên khá quen thuộc thì tại Việt Nam, công tác bảo trì mới chỉ dừng ở việc quản lý thủ công.

Máy móc thiết bị là tư liệu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu máy móc thiết bị hoạt động tốt, quá trình sản xuất sẽ thuận lợi. Ngược lại nó sẽ gây ra các thiệt hại đáng kể, ngoài chi phí trực tiếp cho quá trình sửa chữa việc ngừng máy do hư hỏng đột xuất còn gây ra các thiệt hại như: giảm năng suất tạo ra sản phẩm, giảm doanh thu và lợi nhuận, tăng hao phí nguyên vật liệu và năng lượng, giảm tuổi thọ máy móc thiết bị, tăng vốn đầu tư cho máy móc thiết bị, … thậm chí nó còn ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn của doanh nghiệp cũng như làm giảm uy tín đối với khác hàng, mất khách hàng do giao hàng trễ hạn…

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS được ứng dụng thành công có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của các nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí bảo trì đồng thời giảm 10 – 20% nhân viên bảo trì.

Vì vậy các DN việt Nam cần tiếp cận lý thuyết về bảo trì, các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý bảo trì thiết bị đạt được mục tiêu sản xuất nhanh, nhiều, tốt, rẻ nhằm nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh của mình tại thị trường Việt Nam cũng như nước ngoài.

Liên hệ chúng tôi để được cung cấp tài liệu về phần mềm quản lý bảo trì thiết bị

Vietsoft Co., Ltd.

91 Nguyen Trong Loi, Ward 4, Tan Binh Dist, HCMC,Vietnam

Tel : (+848) 38 110 770 ( Ext:109 )

Fax : (+848) 38 112 750

Email : sales@vietsoft.com.vn