Hệ thống quản lý bảo trì CMMS / EAM là gì?

Hệ thống quản lý bảo trì CMMS là viết tắt của Hệ thống quản lý bảo trì máy tính và đôi khi được gọi là hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM), Đây là phần mềm máy tính được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý bảo trì và tối ưu hóa quy trình bảo trì.
Hệ thống quản lý bảo trì CMMS / EAM là gì?

1. Hệ thống quản lý bảo trì CMMS là gì?

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS hoặc EAM được sử dụng để dễ dàng lưu giữ dữ liệu tập trung của tất cả các tài sản trong doanh nghiệp như mặt bằng nhà xưởng, thiết bị máy móc, phương tiện giao thông và các loại tài sản khác mà các nhóm kỹ thuật viên bảo trì phải chịu trách nhiệm, cũng như việc lên lịch và theo dõi các hoạt động bảo trì và lưu trữ hồ sơ chi tiết về các công việc bảo trì đã được thực hiện.

Ứng dụng giải pháp phần mềm CMMS hoặc EAM sẽ giúp tạo thành một giải pháp giúp cho bất kỳ

Sự phát triển của CMMS hoặc EAM giúp tạo thành thành một giải pháp giúp cho bất kỳ nhóm bảo trì nào khai thác sức mạnh của chuyển đổi kỹ thuật số dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bạn có biết Hệ thống quản lý bảo trì CMMS hỗ trợ gì ?

Đo lường hiệu suất bảo trì: giải pháp Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS giúp việc thực hiện bảo trì phòng ngừa trở nên dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc sẽ ít phát sinh sự cố bất ngờ và tình trạng ngừng máy. Cho phép doanh nghiệp đưa ra các quyết định bảo trì hiệu quả hơn.

Trách nhiệm tốt hơn: CMMS giúp việc theo dõi yêu cầu công việc bảo trì trở nên đơn giản và hiệu qảu hơn, từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá được hiệu quả công việc của các nhân viên bảo trì và nhanh chóng nhận được báo cáo kết quả ngay khi công việc bảo trì được hoàn tất.

Giảm thời gian làm thêm ngoài giờ: CMMS giúp việc lập lịch tốt hơn có nghĩa là nhóm của bạn không ngồi yên hoặc làm thêm giờ, điều đó có nghĩa là công việc có thể được phân phối đều.

Nắm bắt thông tin bảo trì hiệu quả: Kỹ thuật viên bảo trì có thể ghi lại các vấn đề phát sinh và giải pháp giải quyết các vấn đề đó, từ những ghi nhận nắm bắt để người khác sử dụng.

Tiết kiệm khi mua hàng: Các tính năng lập kế hoạch hàng tồn kho hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có đủ thời gian để mua sắm phụ tùng thay thế, thay vì phải mua gấp với một mức phí cao hơn.

Chứng nhận và phân tích: Một hồ sơ đầy đủ về thông tin tài sản và hiệu suất sẽ giúp các nhà quản lý phân tích việc sử dụng tài sản hợp lý và lập kế hoạch chi tiêu bảo trì.