03: Định Nghĩa Và Các Nội Dung Chính của Bảo Trì

  • Số trang: 198
Định Nghĩa Và Các Nội Dung Chính của Bảo Trì

Trong thời đại hiện nay, máy móc và thiết bị đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… Vì vậy bảo trì các loại máy móc thiết bị cũng ngày càng  được quan tâm nhiều hơn.

Bảo trì là một thuật ngữ quen thuộc, tuy nhiên để hiểu rõ vai trò, chức năng và các hoạt động liên quan đến bảo trì lại không dễ dàng. Tùy theo quan điểm của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan mà thuật ngữ bảo trì được định nghĩa khác nhau, nhưng về cơ bản có nhiều điểm tương đồng. Tài liệu sẽ mô tả một số định nghĩa tiêu biểu.

BỘ TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CÁC BẠN:

Các khái niệm và định nghĩa cơ bản nhất của bảo trì

Các nội dung chính trong công tác bảo trì tại doanh nghiệp

Hiểu biết nền tảng để xây dựng một hệ thống quản lý bảo trì hiệu quả.

ĐÃ CÓ +1000 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU NÀY.

BẠN CHỈ CẦN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU: