02: Tài liệu Bảo Trì – Sửa Chữa Đường Ống Cấp Nước & Thiết Bị Trên Mạng Lưới Cấp Nước

  • Số trang: 181
Bảo Trì – Sửa Chữa Đường Ống Cấp Nước & Thiết Bị Trên Mạng Lưới Cấp Nước

Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các tài liệu, phương pháp quản lý mạng lưới đang được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn áp dụng kết hợp với những tài liệu kỹ thuật, những kinh nghiệm học tập đư ợc từ các đơn vị chuyên ngành trong và ngoài nước. 

 

Tài liệu được xây dựng để có thể dễ dàng áp dụng nhằm giúp những người quản lý phát hiện sớm những nguy cơ hư hỏng có thể xảy ra, từ đó tiết kiệm được chi phí và phòng tránh những sự cố lớn gây tổn thất tiền bạc và thời gian. Bảo trì bảo dưỡng hệ thống cấp nước là duy trì điều kiện làm việc tốt nhất và tăng tuổi thọ của đường ống, van và các thiết bị lắp đặt trên mạng lưới. 

 

Một số nội dung được nêu trong tài liệu hướng dẫn bảo trì sửa chữa không mới, tuy nhiên các nội dung này đã được biên tập với cách trình bày dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa, giúp người xem tiếp cận với tài liệu dễ dàng, trực quan và sinh động.

BỘ TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CÁC BẠN:

Những kiến thức quản lý bảo trì hệ thống cấp nước cơ bản nhất

Mục tiêu của công tác bảo trì hệ thống cấp nước

Các phương pháp bảo trì và sửa chữa hệ thống cấp nước hiệu quả

ĐÃ CÓ +1000 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU NÀY.

BẠN CHỈ CẦN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU: