Vietsoft EcoMaint – Chuyển đổi số cho Doanh Nghiệp sản xuất

  1. Chuyển đổi số ( Digital Transformation ) là gì?

VIETSOFT ECOMAINT – CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

Hiện nay, rất khó để có được một định nghĩa chung rõ ràng và chính xác về chuyển đổi số trong donah nghiệp là gì. Bởi lẽ tùy từng lĩnh vực mà quá trình này sẽ có sự khác biệt nhất định với nhau.

 

Nhưng nhìn chung, có thể hiểu đơn giản và ngắn gọn, Chuyển đổi số ( Digital Transformation ) chính là quá trình tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào một lĩnh vực nào đó của doanh nghiệp. Từ đó, tận dụng các công nghệ này để thay đổi cách thức vận hành truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa mô hình hoạt động, tăng hiệu quả và đem lại các giá trị mới cho doanh nghiệp.

 

Tại Việt Nam hiện nay, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được các doanh nghiệp hiểu rộng rãi là một quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh truyền thống sang mô hình doanh nghiệp số.

 

Khái niệm này thường gắn liền với các công nghệ mới hiện nay như:Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), trí thông minh nhân tạo AI…

 

2. Tại sao Doanh Nghiệp sản xuất cần chuyển đổi số công tác quản lý tài sản ?

 

Mọi tổ chức đều có hàng trăm tài sản, hàng ngàn vật tư. Việc quản lý chúng có thể khá phức tạp và tốn thời gian. Doanh nghiệp có biết thực hành bảo trì không đúng cách dẫn đến tần suất máy ngừng hoạt động cao và hiệu quả của thiết bị thấp, dẫn đến đầu tư vào thiết bị và tài sản cố định ngày càng tăng. Trong bối cảnh này, một chiến lược bảo trì thiết bị thành công là bước quan trọng nhất để nhà máy sản xuất đạt được mức độ tin cậy cần thiết.

 

Cách tốt nhất mà một tổ chức có thể nâng cao năng suất và tránh thời gian ngừng hoạt động là theo dõi một cách nhất quán quy trình hoạt động và thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức.


Nếu bạn muốn biết hệ thống bảo trì quan trọng của mình có hoạt động trơn tru hay không để duy trì hoạt động của bạn, bạn cần theo dõi hiệu suất của các tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng của mình trong thời gian thực.

 

Chúng tôi nghĩ rằng việc bảo trì thích hợp là rất quan trọng đối với việc triển khai LEAN Production, hay TPM. Nếu bạn không thể kiểm soát tình trạng thiết bị, không có phương án nào có thể đáp ứng được.

 

Có nhiều yếu tố cần xem xét ở đây, từ thời gian chu kỳ sản xuất và thời gian chạy thiết bị đến việc sử dụng công suất và chất lượng sản phẩm. May mắn thay, hệ thống Quản lý Bảo trì Máy tính (CMMS) có thể thực hiện tất cả những điều này và hơn thế nữa. Nó cũng theo dõi lịch bảo trì, sửa chữa, thay thế và mức tồn kho trong thời gian thực để bạn có thể luôn cập nhật hiệu quả hoạt động của bộ phận mình suốt ngày đêm và ứng biến bất cứ khi nào cần thiết.

Phần mềm bảo trì Vietsoft EcoMaint là công cụ tốt nhất để sắp xếp hợp lý các công việc bảo trì thiết bị và tài sản, giúp công ty của bạn luôn dẫn đầu trong ngành sản xuất cạnh tranh. 

 

Đây là lý do  Doanh Nghiệp sản xuất cần chuyển đổi số – ứng dụng Công Nghệ thông tin trong quản lý thiết bị sản xuất. Suy giảm kinh tế không có nghĩa là kinh doanh của bạn phải ngừng phát triển. Trong thời đại hội nhập nền kinh tế thị trường, nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc phận tích cơ hội và thách thức mà cần xác định những công nghệ nào có thể ứng dụng để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới tin cậy cho khách hàng trong thị trường Việt Nam và các nước khu vực trên thế giới.