CMMS for Wood Furniture Industry

Phần mềm CMMS cho ngành gỗ nội thất

THÀNH CÔNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNGPHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌVIETSOFT ECOMAINTCMMS CHO NGÀNH GỖ NỘI THẤT Tải bản PDF GIỚI THIỆU DỰ ÁN Được sự tài trợ của chương trình SIPPO thông qua Tổ chức Lao động quốc tế ILO, phối hợp với Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Vietsoft

Read More »
CMMS for Wood Furniture Industry

CMMS Software for Wood Furniture Industry

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OFVIETSOFT ECOMAINT CMMS FOR A WOOD FURNITURE COMPANY. Download PDF PROJECT INTRODUCTION Supported by the SIPPO program through the International Labor Organization (ILO), in collaboration with Binh Duong Furniture Association (BIFA), Vietsoft successfully implemented Vietsoft Ecomaint (Computerized Maintenance Management System) – CMMS for Wood Furniture Industry at Lam Viet Joint Stock Company (a furniture manufacturing

Read More »
Hướng dẫn mã hoá thiết bị và vật tư trong quản lý bảo trì

Equipment and Spare Parts Coding Guide for Maintenance Management

Equipment and Spare Parts Coding Guide Preparation Steps for Implementing CMMS Software 1. Why Code Equipment and Spare Parts and General Principles A code is considered a short name for an object, unique, and less prone to errors, used to replace the full name of the object in management software. For example, suppose we have

Read More »