Giá sợi tăng cao, Vinatex lãi 6 tháng tăng 54% lên 900 tỷ đồng

Giá sợi tăng cao, Vinatex (VGT) báo lãi 6 tháng tăng 54% lên 900 tỷ đồng Kết thúc 6 tháng đầu năm 2022 Vinatex lãi trước thuế 930 tỷ đồng, hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

 

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu đạt 4.768 tỷ đồng, tăng 30,3% so với quý 2/2021. Trừ chi phí vốn Vinatex lãi gộp 4738 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 147 tỷ đồng, tăng 47% so với con số 100 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2 năm ngoái. Còn chi phí tài chính gấp 3 lần cùng kỳ, lên 137 tỷ đồng – trong đó chi phí lãi vay chỉ gần 68 tỷ đồng.

 

Chi phí bán hàng 146 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 17,3% xuống còn 161 tỷ đồng. Ngoài ra các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 164 tỷ đồng, tăng 167% so với số lãi 62 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

 

Kết quả quý 2 Vinatex lãi trước thuế 605 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 573 tỷ đồng, tăng trưởng 48,6% so với số lãi 385 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.Vinatex cho biết các tháng đầu năm 2022 thị trường sợi vẫn phát huy những ảnh hưởng tích cực từ cuối năm 2021. Đơn hàng đều đặn và giá bán tốt. Sang quý 2 mặc dù thị trường có dấu hiệu chững lại, giá bán sợi không tăng, song do dự báo được sự tăng cao của giá bông, các đơn vị sợi trong tập đoàn đã nhanh chóng dự trữ được lượng bông lớn với giá thành rẻ, nhờ đó thu được kết quả tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng cao. Lượng hàng tồn kho đến 30/6/2022 đạt 3.730 tỷ đồng, tăng 380 tỷ đồng so với thời điềm đầu năm, trong đó chủ yếu tăng giá trị tồn kho thành phẩm. Bên cạnh đó, nếu so với cùng kỳ năm 2021 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thì quý 2 năm nay accs đơn vị thành viên trong tập đoàn đều kinh doanh ổn định, có lãi với đơn hàng đầy tải trong nửa đầu năm.

 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu Vinatex đạt 9.668 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Trừ chi phí vốn công ty còn lãi gộp 1.338 tỷ đồng.

 

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 230 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty được cấu thành từ thu lãi tiền gửi 77 tỷ đồng (tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ), từ lãi thanh lý các khoản đầu tư 42 tỷ đồng (tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ), cổ tức được nhận 22 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ) và lãi chênh lệch tỷ giá 88 tỷ đồng (tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ).

 

Chi phí tài chính cũng tăng đến 85,3% lên mức 219 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay xấp xỉ bằng cùng kỳ với 120 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty cũng hoàn nhập dự phòng một số khoản đầu tư tài chính. Tuy vậy lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh từ hơn 16 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái lên 108 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Từ đầu năm 2022 đến nay diễn biến trên thế giới phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tỷ giá các đồng ngoại tệ, khiến cho các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến ngoại tệ bị ảnh hưởng, chênh lệch tỷ giá ghi nhận lớn.

 

Tính đến 30/6/2022 Vinatex còn vay nợ thuê tài chính hơn 7.400 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay ngắn hạn 4.100 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 3.300 tỷ đồng. Trong khi đó báo cáo ghi nhận tính đến cuối quý 2/2022 Vinatex còn khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 2.750 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra chi phí bán hàng tăng 32,5% lên 304 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,2% so với cùng kỳ, lên 328 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 328 tỷ đồng, tăng 54% so với nửa đầu năm ngoái.

 

Két quả, 6 tháng đầu năm 2022 Vinatex lãi trước thuế 982 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 901 tỷ đồng, tăng trưởng 53,9% so với số lãi 586 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái.