Demo giải pháp phần mềm SCM For Garment giúp số hoá doanh Nghiệp Ngành May.

Ngày nay chuyển đổi số được xác định là chìa khóa phát triển tất yếu của doanh nghiệp ngành may trong kỷ nguyên 4.0. Chuyển đổi số giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhờ những ưu điểm vượt trội như tối ưu hoạt động sản xuất, giảm chi phí tồn kho, chi phí nhân công và giúp lưu chuyển kịp thời thông tin giữa các bộ phận mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mới.


Giải pháp SCM For Garment bao gồm các phân hệ chức năng chính như sau:

  • Quản lý thông tin hàng hóa với BOM ma trận
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý đơn hàng với MRP (Material Requirement Planning)
  • Quản lý Kho nguyên phụ liệu và Kho thành phẩm bằng barcode.
  • Quản lý kiểm soát các quy trình gia công (May, Thêu, In và Giặt)
  • Quản lý kiểm soát tiến độ đóng thùng bằng barcode
  • Quản lý duyệt tài liệu bằng mobile application.
  • Tích hợp được với ERP SAP Business One

Giải pháp SCM For Garment giúp cân đối vật tư, mua nguyên phụ liệu cho từng hợp đồng, bảo đảm nguyên vật liệu luôn đồng bộ, tránh quá trình sản xuất bị gián đoạn và giảm chi phí tồn kho, giúp sản xuất đơn hàng nhỏ với chi phí thấp.…Không dễ duy trì năng suất chất lượng cao và đảm bảo giao hàng đúng hạn nếu không có hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ.