Công ty CP May Hữu Nghị Hugamex triển khai phần mềm nhân sự tính lương HRMS

Vừa qua, Công ty CP May Hữu Nghị Hugamex​ đã tiếp tục đầu tư triển khai hệ thống quản lý nhân sự, chấm công và tính lương của Vietsoft cho các xí nghiệp 123 và 4-5 tại Quận 8, đồng thời nâng cấp và làm mới hệ thống phần mềm tại nhà máy 6 của công ty.

Công ty CP May Hữu Nghị Hugamex triển khai phần mềm nhân sự tính lương HRMS