INTERNATIONAL QUALITY – LOCAL SERVICE

Giới thiệu Vietsoft

Công ty TNHH Phần Mềm  Nam Việt (Vietsoft Co.,Ltd) và các thành viên công ty luôn phấn đấu để trở thành một địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp trong việc cung cấp phần mềm quản lý bảo trì tài sản, ERP và  giải pháp quản lý sản xuất tự động. Giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho DN với việc cung cấp các sản phẩm phần mềm dịch vụ tư vấn đào tạo chất lượng cao.

Khách hàng nhận xét

Khách hàng tiêu biểu