Lập kế hoạch công tác bảo trì & lập lịch bảo trì có gì khác biệt ?

Lập kế hoạch công tác bảo trì & lập lịch bảo trì có gì khác biệt ?

Lập kế hoạch công tác bảo trì (Planned Maintenance) và lập lịch bảo trì (Scheduled Maintenance) là hai quá trình quan trọng cần thực hiện trong công tác quản lý bảo trì công nghiệp để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của các thiết bị sản xuất. Hãy cùng Vietsoft tìm hiểu cụ thể hơn về 2 quá trình này qua bài viết sau.


1. Lập kế hoạch bảo trì (Planned Maintenance) là gì?

Lập kế hoạch bảo trì (Planned Maintenance) là quá trình xác định các tài sản và thiết bị nào cần bảo trì,  các hoạt động bảo trì nào cần thực hiện, tần suất cần thực hiện và những ưu tiên về hiệu quả, chi phí để đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động ở trạng thái tốt nhất.


Khi lập kế hoạch bảo trì, bộ phận kỹ thuật sẽ biết các công việc và tần suất mà họ cần thực hiện, từ đó có thể thiết lập một hệ sinh thái bảo trì toàn diện cho các tài sản mà họ phụ trách.


2. Sự khác biệt giữa lập kế hoạch bảo trì (Planned Maintenance) và lập
lịch bảo trì (Scheduled Maintenance) là gì?

Lập kế hoạch công tác bảo trì và lập lịch bảo trì là hai khái niệm có liên quan nhưng lại không giống nhau.

Lập lịch bảo trì (Planned Maintenance) là quá trình xác định câu trả lời cho hai câu hỏi:  

 • Khi nào thực hiện các nhiệm vụ bảo trì theo kế hoạch?
 • Ai sẽ thực hiện các nhiệm vụ bảo trì theo kế hoạch?

Lịch bảo trì định kỳ được lên dựa trên các thông tin như tần suất sử dụng của thiết bị, thời gian hoạt động liên tục và các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc.


Về mặt tổng quan, lập kế hoạch bảo trì tập trung vào các hoạt động bảo trì cần thực hiện để đảm bảo hiệu suất tối đa của thiết bị, trong khi lập lịch bảo trì tập trung vào thời gian và  yếu tố con người trong kế hoạch bảo trì.

Thông thường Lập lịch bảo trì xảy ra sau khi kế hoạch bảo trì đã hoàn thành.


3. Mối quan hệ giữa lập kế hoạch bảo trì (Planned Maintenance) và lập lịch
bảo trì (Scheduled Maintenance) là gì?

Lập kế hoạch bảo trì và lập lịch bảo trì đều là những phần quan trọng của quản lý bảo trì thiết bị và chiến lược bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance).. Cả hai hoạt động này đều không thể tách rời với nhau. Việc thực hiện bảo trì theo kế hoạch mà thiếu lịch trình phù hợp có thể dẫn đến sự mập mờ trong phân công trách nhiệm bảo trì, gây chồng chéo, trì trệ về nhiệm vụ cần hoàn thành. Từ đó làm tăng thời gian ngừng máy downtime cho các thiết bị và máy móc của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu chỉ lập lịch bảo trì mà không có kế hoạch phù hợp, người phụ trách bảo trì sẽ gặp nhiều khó khăn như thiếu vật liệu, công cụ làm việc cũng như các tài liệu hướng dẫn cần thiết, dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng bảo trì.


4. Yêu cầu của việc Lập kế hoạch bảo trì và lập lịch bảo trì là gì?

Để lập kế hoạch bảo trì hiệu quả, các doanh nghiệp cần có dữ liệu đầy đủ về thiết bị, ghi chép các thông tin liên quan đến lịch sử bảo trì và sửa chữa, và đưa ra các tiêu chuẩn bảo trì. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần có phương pháp giám sát và đánh giá hiệu quả của kế hoạch bảo trì để có thể cải tiến và tối ưu hóa quá trình này.


Đồng thời, các lịch bảo trì trong kế hoạch cần dựa trên đề xuất từ nhà sản xuất và đặc thù của doanh nghiệp. Sao cho phù hợp với từng loại thiết bị, tần suất sử dụng, môi trường hoạt động, cũng như các yêu cầu an toàn và pháp lý liên quan. Thời gian thực hiện công việc kiểm tra bảo trì cần phù hợp để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Việc phân công nhiệm vụ bảo trì có thể được thực hiện và hỗ trợ thông qua các phần mềm quản lý bảo trì CMMS..


5. Quy trình của việc lập kế hoạch bảo trì và lập lịch bảo trì là gì?

7 bước tiêu chuẩn trong việc lập kế hoạch công tác bảo trì bao gồm:

 • Xác định các vấn đề tiềm ẩn của từng thiết bị và mức độ ưu tiên khắc phục của chúng.
 • Lên danh sách chuẩn bị các nguồn lực, vật tư và dịch vụ cần thiết.
 • Lập lịch bảo trì theo thứ tự ưu tiên giảm dần, xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc.
 • Phân công cho kỹ thuật viên thực hiện.
 • Các kỹ thuật viên tiếp nhận công việc, tiến hành
  bảo trì và cập nhật tiến độ.
 • Bộ phận quản lý bảo trì đánh giá kết quả công việc, và đề xuất cải tiến.
 • Lập báo cáo và lưu trữ kết quả công việc vào cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý bảo trì

Quy trình này sẽ giúp cho nhân viên kỹ thuật có thể dễ dàng nắm bắt công việc cần làm, giảm thiểu sự cố và lãng phí trong quá trình bảo trì, và toàn bộ quá trình bảo trì trong doanh nghiệp sẽ được diễn ra hiệu quả hơn.


6. Lợi ích của việc lập kế hoạch bảo trì và lập lịch bảo trì là gì?

Lập kế hoạch công tác bảo trì giúp cho các tổ chức có thể quản lý các hoạt động bảo trì một cách có hệ thống và khoa học, trong khi lập lịch bảo trì giúp cho các tổ chức có thể thực hiện các hoạt động này đúng thời gian và đúng phương pháp để đảm bảo hiệu quả của quá trình bảo trì.


Việc lập kế hoạch công tác bảo trì cũng giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạch định vật tư phụ tùng bảo trì, đảm bảo kho vật tư luôn đủ hàng khi cần đến. Ví dụ, Nếu nhóm bảo trì cần kiểm tra dây đai quạt trên một tài sản quan trọng ba tuần một lần và sau đó thay thế nó sáu tháng một lần, thì họ sẽ dự trù đủ X  số dây đai quạt dự phòng cần thiết trong kho cho các hoạt động đó. 


Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch bảo trì và lập lịch bảo trì sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu thời gian ngừng máy do sửa chữa. Giúp tăng tuổi thọ cho trang thiết bị, giảm thiểu chi phí sửa chữa và thời gian dừng hoạt động, đồng thời tăng cường an toàn và tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan.