Giới thiệu dịch vụ tư vấn & đào tạo Vietsoft

Đào tạo tư vấn về ERP SAP Business One: Chương trình đào tạo giúp Doanh Nghiệp hiểu biết tường tận về giải pháp ERP SAP đồng thời cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống, cách vận hành cũng như kiến thức triển khai hệ thống. Khoá học bao gồm nội dung tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn giải pháp trước khi quyết định đầu tư ERP.

Đào tạo tư vấn về Quản Lý Bảo Trì: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về TPM nhằm giúp các học viên thực hiêṇ thành công chương trình áp duṇg TPM trong doanh nghiêp̣. Cung cấp kiến thức cho học viên để doanh nghiệp giảm số lần ngừng máy, giảm các chi phí sản xuất, tăng năng suất, cải thiêṇ an toàn đồng thời giúp học viên hiểu biết vai trò quan troṇg của phần mềm quản lý bảo trì trong viêc̣ nâng cao hiệu quả công tác bảo trì nhầm xây dưṇg cải tiến hê ̣thống lập kế hoạch và kiểm soát tài sản thiết bị cho doanh nghiêp̣ mình.

Đào tạo về kỹ thuật phân tích hư hỏng: cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các thiết bị hiện đang sử dụng trong nhà máy.

Đào tạo về quản lý tồn kho: khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị, phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát vật tư phụ tùng tồn kho.

More than 20 years of software design, consulting and implementation experience