Hệ thống quản lý sản xuất MES SmartTrack

Hệ thống quản lý sản xuất MES SmartTrack không chỉ là một hệ thống ANDON, giúp thông báo các sự cố gây dừng máy cho nhân viên chịu trách nhiệm, mà còn là một hệ thống MES (Hệ thống thực thi sản xuất) thu thập dữ liệu tiến độ sản xuất và nguyên nhân dừng máy. Hệ thống cung cấp cho bạn OEE và tiến độ sản xuất theo thời gian thực.

 

1.    Giới thiệu hệ thống MES SmartTrack

Bằng cách kết nối tín hiệu máy chạy hay dừng từ PLC hay nhờ một cảm biến lắp đặt trên máy, kết nối với HMI được lập trình chuyên biệt, Hệ thống cảnh báo sản xuất MES SmartTrack có khả năng phát hiện tình trạng hoạt động của máy, nhờ đó kích hoạt hệ thống báo động tự động ngay tại hiện trường đồng thời truyền thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết sự cố thông qua các kênh giao tiếp (điện thoại, nhắn tin, zalo, telegram..)

 

Song song, hệ thống đếm số lượng hàng sản xuất được và so chúng với kế hoạch sản xuất để báo cáo về tiến độ, ngăn ngừa việc sản xuất thừa; rồi so sánh dữ liệu sản xuất thực tế với định mức sản xuất để xác định chỉ số OEE.

 

Dữ liệu tiến độ sản xuất và OEE được cung cấp thông qua 1 trang web với thời gian thực.

 

Hệ thống thu thập và phân tích thời gian ngừng máy cũng như cho phép khai báo nguyen nhân dừng máy dùng cho các báo cáo tổng hợp giúp cải thiện OEE trong tương lai.

 

2. Chức năng chính của hệ thống MES SmartTrack:

Chức năng chính của hệ thống bao gồm:

 • Phân tích hiệu suất: So sánh kết quả và mục tiêu để cải thiện hiệu quả dựa trên dữ liệu
 • Phân bổ nguồn lực: Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, vật liệu và nhân công.
 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết: Ưu tiên và sắp xếp các nhiệm vụ cho các hoạt động được sắp xếp hợp lý.
 • Thu thập dữ liệu: Theo dõi dữ liệu quy trình, vật liệu và hoạt động sản xuất theo thời
 • gian thực.
 • Quản lý lao động: Hợp lý hóa lịch trình và trình độ của người lao động.
 • Kiểm soát chất lượng: Theo dõi và ghi lại những sai lệch và ngoại lệ về chất lượng.
 • Lập kế hoạch bảo trì: Chủ động xác định và giải quyết các vấn đề tài sản tiềm ẩn.
 • Theo dõi sản phẩm: Theo dõi tiến trình sản phẩm để ra quyết định sáng suốt..

3. Giá trị chính của hệ thống MES SmartTrack:

 • Quản lý thiết bị chi tiết và chặt chẽ:  Phần mềm cho phép quản lý thiết bị rất chi tiết, đến từng phụ tùng trên từng bộ phận với việc phân rã thiết bị thành hình cây vô cấp. Yêu cầu này là rất cần thiết cho các thiết bị phức tạp và đắt tiền.   
 • Tăng thời gian hoạt động: MES SmartTrack tạo ra lịch trình sản xuất thực tế bằng cách cân bằng nguồn nhân lực, vật liệu và thiết bị. Giải pháp tích hợp lập kế hoạch và bảo trì để tối đa hóa dòng sản phẩm cũng như việc sử dụng tài sản. Từ đó tang thời gian hoạt động của nhà máy và cải thiện hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE).
 • Giảm hàng tồn kho: Hệ thống MES SmartTrack giúp cập nhật tự động tình trạng hàng tồn kho cho nguyên vật liệu sản xuất, phế liệu và thành phẩm để các bộ phận mua hàng, vận chuyển và lập kế hoạch của doanh
 • nghiệp luôn biết chính xác tình trạng tồn kho thực tế. Từ đó giúp giảm lượng tồn kho dự phòng và lượng tồn kho trong quá trình sản xuất (WIP) – tiết kiệm tiền cho việc sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giám sát hàng tồn kho.
 • Loại bỏ giấy tờ hành chính: Loại bỏ giấy tờ sẽ đồng nghĩa với việc giảm thiểu sai sót do yếu tố con người. Điều đó cũng có nghĩa là dữ liệu sản xuất thực tế tại nhà máy sẽ luôn sẵn sàng trên tất cả các hệ thống tích hợp khi ban quản lý cần xem xét để đưa ra các quyết định một cách
 • nhanh chóng và chính xác.
 • Cải thiện khả năng theo dõi và phả hệ sản phẩm: MES SmartTrack giúp đảm bảo sự tuân thủ trong chu trình sản xuất từ đầu đến cuối thông qua việc cung cấp mọi dữ liệu sản xuất tương ứng. Dữ liệu này cho phép các nhà sản xuất cải thiện việc tuân thủ quy định của chính phủ hoặc ngành.

Vui lòng xem thêm thông tin trong Brochure.

 

 

4. Tải Brochure hệ thống MES SmartTrack: