Hệ thống cảnh báo sản xuất Andon Sytem Smart Track

Hệ thống cảnh báo sản xuất Andon Sytem SMARTTRACK không chỉ là một hệ thống ANDON, giúp thông báo các sự cố gây dừng máy cho nhân viên chịu trách nhiệm, mà còn là một hệ thống MES (Hệ thống thực thi sản xuất) thu thập dữ liệu tiến độ sản xuất và nguyên nhân dừng máy. Hệ thống cung cấp cho bạn OEE và tiến độ sản xuất theo thời gian thực.

 

Bằng cách kết nối tín hiệu máy chạy hay dừng từ PLC hay nhờ một cảm biến lắp đặt trên máy, kết nối với HMI được lập trình chuyên biệt, Hệ thống cảnh báo sản xuất Andon Sytem SMARTTRACK có khả năng phát hiện tình trạng hoạt động của máy, nhờ đó kích hoạt hệ thống báo động tự động ngay tại hiện trường đồng thời truyền thông tin đến người có trách nhiệm giải quyết sự cố thông qua các kênh giao tiếp (điện thoại, nhắn tin, zalo, telegram..)

 

Song song, hệ thống đếm số lượng hàng sản xuất được và so chúng với kế hoạch sản xuất để báo cáo về tiến độ, ngăn ngừa việc sản xuất thừa; rồi so sánh dữ liệu sản xuất thực tế với định mức sản xuất để xác định chỉ số OEE.

Dữ liệu tiến độ sản xuất và OEE được cung cấp thông qua 1 trang web với thời gian thực.

 

Hệ thống thu thập và phân tích thời gian ngừng máy cũng như cho phép khai báo nguyen nhân dừng máy dùng cho các báo cáo tổng hợp giúp cải thiện OEE trong tương lai.

  • Hệ thống có thể được sử dụng cho hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp có nhu cầu cải thiện OEE và cần thiết phải theo dõi tiến độ sản xuất.
  • Reduce equipment Downtime
  • Reduce production costs & reduce production cycle time
  • Improve visibility and transparency
  • Increased productivity and efficiency
  • Improve in-time delivery
  • Provide unbiased production and machine data
  • Save operator’s time

Detailed functions of the software is enclosed in the brochure

English Version                           Vietnamese Version        

More than 20 years of software design, consulting and implementation experience