Phần mềm quản lý bảo trì tài sản nền tảng di động CMMS Mobile

1. Giới thiệu

CMMS mobile là Hệ thống CMMS (Computerized Maintenance Management System) – Phần mềm quản lý thiết bị và bảo trì được phát triển cho nền tảng di động và thiết bị thông minh cầm tay.

Ngày nay Smartphone chính là một xu hướng cho sự phát triển công nghệ nhất là các giải pháp phần mềm cho mọi lĩnh vực đời sống. Ngay cả trong lĩnh vực quản lý máy móc thiết bị và bảo trì, việc ứng dụng một giải pháp phần mềm quản lý thiết bị và bảo trì nền tảng điện thoại di động, các thiết bị cầm tay thông minh sẽ đem lại hiệu suất đáng kể và lợi thế rất lớn so với các hệ thống CMMS truyền thống trước đây.

Phần mềm quản lý thiết bị và bảo trì  CMMS mobile là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc bảo trì và quản lý thiết bị của bạn. So với việc phải nhập liệu truyền thống trên máy tính trước đây, giờ đây, bạn có thể đi kiểm tra tình trạng hàng ngày mà chỉ cẩn cầm một chiếc điện thoại. Đồng thời vẫn có thể cập nhật đầy đủ dữ liệu mà bạn muốn lưu trữ mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình thực hiện công việc hằng ngày, bạn có thể dễ dàng tiếp nhận các yêu cầu bảo trì sửa chữa, xem xét tình trạng thực tế của thiết bị thông qua thiết bị di động cầm tay.

Đối với ban lãnh đạo, những người cần đưa ra các quyết định quan trọng cho công tác bảo trì, sữa chữa nhưng lại có rất ít thời gian cho công việc này. Nay với một giải pháp quản lý thiết bị và bảo trì di động như CMMS Ecomaint mobile, ban lãnh đạo có thể xem xét các báo cáo, nhanh chóng ra quyết định, duyệt các yêu cầu bảo trì sữa chữa mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. 

2. Module sản phẩm

Các chức năng nỗi bật khi sử dụng ứng dụng CMMS Mobile:

 • Theo dõi tình trạng thiết bị hàng ngày (check list)
 • Gửi yêu cầu đến bộ phận bảo trì
 • Đơn giản hóa công việc đánh giá tình hình tồn kho
 • Duyệt yêu cầu đơn đặt hàng
 • Duyệt yêu cầu mua hàng
 • Duyệt yêu cầu đóng phiếu bảo trì
 • Xem và thay đổi kế hoạch bảo trì (tuần, tháng)
 • Đơn gian hóa công việc quản lý bảo trì thiết bị
 • Nhập yêu cầu bảo trì sữa chữa
 • Xem xét các kế hoạch bảo trì đình kì
 • Xem xét các kế hoạch bảo trì tổng thể
 • Giám sát tình trạng thiết bị
 • Xem các báo cáo công tác bảo trì
3. Tài liệu chi tiết
20 năm kinh nghiệm thiết kế, tư vấn và triển khai phần mềm.