OEE Tracking Module

Đánh giá sự hiệu quả tổng thể của máy móc thiết bịmột yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Một trong những chỉ số phổ biến nhất được sử dụng cho mục đích này là Hiệu suất Tổng thể thiết bị (OEE). Chỉ số OEE giúp đánh giá hiệu quả của thiết bị thông qua 3 yếu tố: thời gian, chất lượng và tốc độ hoạt động.

Việc đo lường Hiệu suất Tổng thể thiết bị (OEE) đóng vai trò như một yếu tố thúc đẩy cho việc tăng năng suất, khuyến khích cải tiến liên tục và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất thiết bị và xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình sản xuất của mỡi doanh nghiệp.

1. Khái niệm Hiệu suất Tổng thể thiết bị (OEE) là gì?

OEE, viết tắt của Overall Equipment Effectiveness (Hiệu quả thiết bị tổng thể), là một chỉ số quan trọng trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE giúp đánh giá hiệu suất của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp và hỗ trợ các biện pháp để cải thiện năng suất. Mục tiêu của OEE là giúp doanh nghiệp cải tiến liên tục theo sản xuất tinh gọn.

Tỷ lệ OEE phản ánh phần trăm thời gian mà thiết bị, dây chuyền hoặc máy móc hoạt động hiệu quả trong quá trình sản xuất. Do đó, một hạng mục thiết bị có điểm OEE là 100% sẽ hoạt động mà không có thời gian dừng không lên kế hoạch, sản xuất với tốc độ tối đa và chất lượng cao.

 

2. Benefits of OEE in Manufacturing

Đo lường OEE giúp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

 • Xác định quy trình sản xuất không hiệu quả: Theo dõi OEE giúp xác định những chướng ngại về quy trình sản xuất và thời gian ngưng hoạt động, từ đó tăng khả năng sản xuất. Quyết định dựa trên dữ liệu đo lường OEE có thể được thực hiện để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng suất.
 • Tăng Lợi nhuận sản xuất: Cải thiện chỉ số OEE sẽ giúp chuyển đổi trực tiếp thành tăng năng suất sản xuất và dẫn đến tăng lợi nhuận. Sự hiệu quả của trang thiết bị sản xuất được cải thiện giúp doanh nghiệp sản xuất được nhiều hàng hóa hoặc gia tăng số lượng dịch vụ trong thời gian ngắn hơn, giúp giảm chi phí và tăng doanh thu.
 • Cải Thiện Chất Lượng sản phẩm/dịch vụ: Bằng cách tích hợp các chỉ số chất lượng vào đánh giá OEE, các bộ phận tạo ra sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng có thể được xác định để kịp thời xử lý. Điều này cho phép doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.
 • Cân bằng năng lực Sản xuất: Đo lường OEE giúp tăng cường khả năng vận hành quy trình sản xuất của doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin về hiệu suất theo thời gian thực. Từ đó giúp doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu sản xuất một cách hiệu quả, đảm bảo sản lượng đồng đều giữa các khâu và chuyền sản xuất.
 • Giảm Lãng Phí, Hủy Bỏ và Làm Lại: OEE giúp doanh nghiệp thực hiện biện pháp sửa chữa kịp thời, giảm thiểu lãng phí và hủy bỏ. Tự động hóa các kiểm tra đảm bảo chất lượng và giám sát chất lượng số cũng tăng cường hiệu suất và tuân thủ.
 • Giảm Thời Gian Ngưng Hoạt Động và Dừng Ngắn: Đo lường OEE cung cấp sự minh bạch vào quy trình sản xuất, cho phép xác định và giải quyết các dừng máy sản xuất một cách nhanh chóng. Bằng cách dự đoán và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn, các tổ chức có thể tránh lãng phí và cải thiện hiệu suất hoạt động.
 • Tăng Cường Trách Nhiệm Tại Xưởng Sản Xuất: Các giải pháp OEE cung cấp phân tích hiệu suất theo ca làm việc và nhóm, giúp quản lý nhân sự và trách nhiệm tốt hơn. Thúc đẩy sự hợp tác và kết nối trong doanh nghiệp

3. Làm sao để theo dõi và đo lường OEE?

Các doanh nghiệp nên tránh áp dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu thủ công bằng giấy tờ và Excel để tính toán OEE. Thay vào đó, việc ứng dụng giám sát OEE theo thời gian thực sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện vấn đề hiệu suất một cách nhanh chóng, chính xác, cũng như giúp ban lãnh đạo có thể ra quyết định nhanh chóng để giải quyết các vấn đề này trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Doanh nghiệp có thể theo dõi OEE bằng cách thu thập dữ liệu về sự sẵn sàng, hiệu suất và chất lượng của máy móc thiết bị bằng các giải pháp tự động hóa, chẳng hạn như tích hợp cảm biến và phần mềm. Từ các số liệu thu thập được, doanh nghiệp có thể tính được OEE theo công thức sau:

OEE = Khả dụng × Hiệu suất × Chất lượng

hoặc OEE = (Số lượng tốt × Thời gian chu kỳ lý tưởng) / Thời gian sản xuất dự kiến

a. Tính khả dụng

 • Tính khả dụng = (Thời gian chạy / Thời gian sản xuất dự kiến)
 • Thời gian sản xuất dự kiến: Tổng thời gian hệ thống sản xuất của bạn dự kiến hoạt động.
 • Thời gian chạy: Thời gian sản xuất dự kiến trừ đi Thời gian ngừng hoạt động (cả theo kế hoạch và ngoài kế hoạch).

b. Tính toán hiệu suất

 • Hiệu suất = (Thời gian chu kỳ lý tưởng × Tổng số lượng) / Thời gian chạy
 • Thời gian chu kỳ lý tưởng: Thời gian ngắn nhất để sản xuất một sản phẩm.
 • Tổng số lượng: Tổng số vật phẩm được tạo ra trong Thời gian chạy.

c. Tính toán chất lượng

 • Chất lượng = Số lượng tốt / Tổng số
 • Số lượng tốt: Số lượng mặt hàng không có khuyết tật được sản xuất.

Sau đó, doanh nghiệp có thể sử dụng điểm số OEE này để xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình sản xuất của bạn và thực hiện hành động để tối ưu hóa hoạt động thông qua phân tích dữ liệu.

 

4.     OEE Tracking Module của Phần mềm SmartTrack MES

 Mô-đun Theo dõi OEE (OEE Tracking Module) do công ty Vietsoft phát triển là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ có thể giúp các đơn vị sản xuất theo dõi Hiệu quả tổng thể của thiết bị (OEE) bằng cách cung cấp thông tin thời gian thực vào các chỉ số hiệu suất quản lý sản phẩm của họ. Dưới đây là một số cách mà Mô-đun Theo dõi OEE có thể hỗ trợ việc theo dõi OEE:

 • Trực quan hóa dữ liệu: Mô-đun Theo dõi OEE của Vietsoft có thể giúp các công ty sản xuất theo dõi OEE bằng cách cung cấp các bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu thời gian thực có thể hiển thị hiệu suất của mỗi máy móc hoặc thiết bị. Điều này cho phép các quản lý sản xuất xác định các lĩnh vực không hiệu quả trong quy trình sản xuất của họ và thực hiện các biện pháp sửa đổi nhanh chóng.
 • Tích hợp đa nguồn dữ liệu: Mô-đun Theo dõi OEE có thể tích hợp với các nguồn dữ liệu khác nhau như Microsoft Excel hoặc SQL Server để thu thập và phân tích dữ liệu từ các hệ thống sản xuất khác nhau. Điều này giúp cho các quản lý sản xuất dễ dàng nhìn nhận toàn diện quy trình sản xuất của họ và xác định nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào.
 • Báo cáo tùy chỉnh: Mô-đun Theo dõi OEE cho phép các công ty sản xuất tạo ra các báo cáo tùy chỉnh hiển thị các chỉ số hiệu suất chính liên quan đến việc theo dõi OEE, như sử dụng máy móc, thời gian chết và sản lượng sản xuất. Điều này giúp các quản lý sản xuất xác định cơ hội để cải thiện hiệu suất sản xuất và lợi nhuận.
 • Học máy: Mô-đun Theo dõi OEE có thể được sử dụng để triển khai các thuật toán học máy để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn với thiết bị hoặc máy móc. Điều này cho phép các công ty sản xuất thực hiện các biện pháp ngăn chặn để tránh thời gian chết và cải thiện hiệu suất sản xuất tổng thể.
 • Ứng dụng di động: Mô-đun Theo dõi OEE có thể truy cập thông qua ứng dụng di động, cho phép các quản lý sản xuất giám sát quy trình sản xuất từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Điều này cung cấp khả năng nhìn thấy thời gian thực vào hoạt động sản xuất và giúp các quản lý đưa ra quyết định có thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

7. Kết luận

Mô-đun Theo dõi OEE của Vietsoft nổi bật như một giải pháp lý tưởng cho việc theo dõi OEE trong các công ty sản xuất. Với các tính năng như trực quan hóa dữ liệu thời gian thực, tích hợp mượt mà với các nguồn dữ liệu khác nhau, khả năng tạo báo cáo tùy chỉnh và khả năng triển khai các thuật toán học máy, mô-đun này giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất một cách hiệu quả. Bằng cách tận dụng những thông tin thời gian thực được cung cấp bởi mô-đun, các doanh nghiệp sản xuất có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm tăng cường hiệu suất và tối đa hóa lợi nhuận.

 

Vì vậy, không có thời điểm tốt hơn bây giờ để bắt đầu theo dõi OEE bằng cách sử dụng các hệ thống tự động và phân tích dữ liệu của chúng tôi. Bằng cách ứng dụng giải pháp này, các doanh nghiệp có thể mở đường cho sự thành công bền vững trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

 

8. Tải Brochure OEE Tracking Module