Gọi ngay +84986.778.578 | sales@vietsoft.com.vn

Lộ trình triển khai một dự án ERP của Vietsoft

Hiện nay khi triển khai một dự án SAP ERP, Vietsoft luôn sử dụng qui trình triển khai theo ASAP Roadmap, đây là một qui trình triển khai chuẩn do chính SAP xây dựng dựa vào những kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai hàng ngàn dự án giải pháp ERP thành công cho khách hàng là các doanh nghiệp trên khắp toàn cầu, đồng thời kết hợp với chuẩn quản lý dự án chuyên nghiệp (PMI)

Việc áp dụng theo qui trình này sẽ giúp cho đội dự án cũng như khách hàng giảm thiểu rủi ro triển khai, rút ngắn thời gian, giảm chi phí dự án và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho dự án nhằm một mục đích cuối cùng là đảm bảo triển khai thành công giải pháp SAP cho các khách hàng.

ASAP-Methodology


1. Giai đoạn đầu:  Chuẩn bị trước khi triển khai dự án – Project Preparation 

    a. Mục tiêu đặt ra:

 • Xác định đơn vị tổ chức dự án
 • Xác định rõ các phân hệ do bên triển khai thực hiện, công việc khách hàng tự triển khai
 • Xác định mục tiêu dự án: các yêu cầu quản lý cấp cao và mục tiêu dự án cần đạt được.
 • Xác định kế hoạch công việc tổng thể khi triển khai dự án
 • Kế hoạch chi tiết của giai đoạn chuẩn bị dự án
 • Xác định hiện trạng chi tiết, mục tiêu và yêu cầu quản lý chi tiết khi áp dụng hệ thống SAP ERP

    b. Công việc cần thực hiện:

 • Thành lập đội dự án, xác định rõ vai trò và trách nhiệm khi tham gia dự án.
 • Chuẩn bị  cơ sở vật chất và hạ tầng phần (Phòng Server, Server, mạng, máy chiếu, máy in).
 • Khởi động dự án (Kick-off)
 • Giới thiệu tổng quan hệ thống SAP ERP
 • Khảo sát chi tiết từng bộ phận để  có đầy đủ thông tin xây dựng quy trình chi tiết.
 • Tiến hành cài đặt server SAP ERP
 • Truyền thông về dự án

 

2. Giai đoạn 2: Thiết kế các tài liệu giải pháp – Blueprint Preparation

    a. Mục tiêu đặt ra:        

 • Xây dựng giải pháp chi tiết để đạt được mục tiêu quản lý cấp cao và mục tiêu chi tiết từng phần hành.
 • Xây dựng giải pháp quy trình nghiệp vụ tương lai (TO-BE process).
 • Xây dựng giải pháp chi tiết tích hợp (nếu có)
 • Xác định những vấn đề cần thay đổi
 • Xác định danh sách các báo cáo cần  phát triển

    b. Công việc cần thực hiện:

 • Xây dựng giải pháp quy trình nghiệp vụ tương lai:
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức (Organization Structure)
 • Xây dựng quy trình nghiệp vụ tương lai (Business Blueprint)
 • Thực hiện các cuộc hội thảo với KeyUser, BPO để thống nhất giải pháp chi tiết, các quy trình chi tiết. Đặc biệt là các giải pháp để quản lý được các mục tiêu cấp cao, mục tiêu chi tiết.
 • Thống nhất những thay đổi khi ứng quy quy trình mới và giải pháp quản lý thay đổi.
 • Xây dựng biểu mẫu để thu thập dữ liệu danh mục (Master data)
 • Đào tạo chuẩn bị dữ liệu danh mục (master data) 

   

   

3.    Giai đoạn 3: Xây dựng hệ thống – Realization

a. Mục tiêu đặt ra:        

 • Hiện thực hóa giải pháp “TO-BE” trên hệ thống SAP
 • Phát triển các báo cáo, tích hợp (nếu có) vào SAP.
 • Đào tạo người dùng chính (key-user)
 • Thực hiện kiểm thử và xác nhận hệ thống đủ điều kiện vận hành
 • Xây dựng ma trận phân quyền truy cập hệ thống
 • Xác định chiến lược chuyển đổi hệ thống

b. Công việc cần thực hiện:

 • Triển khai giải pháp (Business Blueprint) đã thống nhất đến các bộ phận phòng ban để ánh xạ nghiệp vụ thực tế vào quy trình đã thống nhất.
 • Đào tạo quản lý thay đổi.
 • Thực hiện cấu hình và xây dựng hệ thống SAP ERP theo giải pháp đã thống nhất
 • Phát triển báo cáo, tích hợp (nếu có) vào SAP.
 • Thực hiện ma trận phân quyền (Roll & Authorization)
 • Thu thập và làm sạch Master data, diễn tập chuyển đổi Master data vào hệ thống SAP.
 • Đào tạo KeyUSer chuẩn bị dữ liệu dùng cho kiểm tra (UAT).
 • Đào tạo  KeyUser sử dụng hệ thống  SAP ERP
 • KeyUser thực hiện kiểm tra chấp nhận hệ thống (UAT )
 • Quản lý sự thay đổi và truyền thông dự án
 • Xác định chiến lược – giải pháp chuyển đổi hệ thống  và Golive.

 

4.  Giai đoạn 4: Chuẩn bị trước khi Golive – Final Preparation

a. Mục tiêu đặt ra:

 • Hoàn thành xây dựng hệ thống production để vận hành chính thức (go-live).
 • Hoàn thành chuyển đổi Master data vào hệ thống chính thức cho Golive
 • Hoàn thành chuyển đổi số dư đầu kỳ cho vận hành chính thức
 • Đánh giá tính sẵn sàng của tổ chức (nhân sự, quản lý thay đổi v.v…)
 • Key-user đào tạo End-user và sẵn sàng vận hành hệ thống

b. Công việc cần thực hiện:

 • Key-user đào tạo end-user
 • Cập nhật và hoàn thành hệ thống production sẵn sàng cho Golive
 • Chuẩn hóa master data lần cuối để chuyển đổi vào hệ thống cho vận hành chính thức.
 • Lên kế hoạch kiểm kê, quyết toán để hoàn thành số đầu kỳ
 • Thực hiện chuyển đổi master data vào hệ thống chính thức
 • Thực hiện chuyển đổi số dư đầu kỳ vào hệ sẵn sáng cho vận hành chính thức
 • Truyền thông dự án về thời gian vận hành chính thức hệ thống

 

5. Giai đoạn 5: Vận hành thật và hỗ trợ khách hàng – Golive and Support

a. Mục tiêu đặt ra:

 • Hệ thống SAP ERP được đưa vào vận hành chính thức
 • Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra.
 • Tổng kết , báo cáo nghiệm thu và đóng dự án

b. Công việc cần thực hiện:

 • Bàn giao hệ thống SAP ERP
 • Hỗ trợ end-user vận hành chính thức hàng ngày
 • Thực hiện kiểm soát dữ liệu hàng ngày
 • Thực hiện quyết toán và đóng kỳ đầu tiên trên hệ thống SAP ERP.

 

Để tìm hiểu thêm về quy trình triển khai dự án giải pháp ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SAP Business One xin vui lòng liên hệ:

Vietsoft Co., Ltd.

 • 91 Nguyễn Trọng Lội, p.4, Q. Tân Bình, TP.HCM.
 • Tel: (+848) 38 110 770 ( Ext:109)
 • Email: sales@vietsoft.com.vn
 • Web: https://www.vietsoft.com.vn

Thông Tin Vietsoft

c-address Địa chỉ : 91 Nguyễn Trọng Lội,
    Phường 4, Quận Tân Bình, HCM
c-telephone Điện thoại : 028.38 110 770
mail Email : sales@vietsoft.com.vn

c-webpage Skype : duongthuy1385

Giờ Làm Việc

 • Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00
 • Thứ 7: 08:00-12:00
 • Chủ Nhật: Không làm việc

 

 

 

 

Kết Nối Với Vietsoft

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin

Đăng Ký Nhận Tin

100% Bảo mật. Không spam.