Gọi ngay +84986.778.578 | sales@vietsoft.com.vn

Giải pháp SAP Busniess One kết hợp với Intercompany

Giải pháp SAP Busniess One kết hợp với Intercompany (hợp nhất dữ liệu từ các thành viên) giúp các tập đoàn thuận lợi hơn trong vận hành hệ thống với nhiều database của các công ty con. Những lợi ích chính từ giải pháp như sau:

Stt

Nội dung

1

Dữ liệu kế toán hợp nhất được đồng bộ hóa theo thời gian do người dùng định sẵn

2

Cấu trúc hợp nhất có thể định nghĩa một cấp hay nhiều cấp và cấu trúc tài khoản không cần phải giống nhau trong toàn bộ tập đoàn

3

Đồng bộ hóa dữ liệu cơ sở trên toàn hệ thống(Danh mục hàng hóa vật tư, danh sách khách hàng, nhà cung cấp,…)

4

Đồng bộ hóa các giao dịch mua bán nội bộ giữa các công ty trong tập đoàn

5

Ủy nhiệm thanh toán các khoản phải trả giữa các công ty trong tập đoàn

6

Truy xuất báo cáo tồn kho, công nợ, báo cáo tài chính theo từng công ty con hoặc cả tập đoàn

 

 

 1. Dữ liệu kế toán được tự động đồng bộ hóa về database hợp nhất mỗi ngày 1 lần (người dùng có thể chọn theo ngày/tuần/tháng). Và tùy thuộc vào các bút toán điều chỉnh, cấn trừ nhau giữa các chi nhánh phải làm bằng thủ công nên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn sẽ cần khoảng 2-4 ngày để hoàn tất báo cáo.

 

Screenshot_15

 

 1. Giải pháp cho phép tổ chức hợp nhất theo nhiều cấp (chẳng hạn: hợp nhất lần 1 theo cấp vùng/loại hình kinh doanh từ các công ty thành viên, hợp nhất lần 2 theo tập đoàn từ các cấp vùng/loại hình kinh doanh).

 

Screenshot_7

 

Giải pháp cho phép chủ động khai báo từng tài khoản của công ty thành viên sẽ được đồng bộ (mapping) với tài khoản hợp nhất nào của Tập đoàn. Do đó doanh nghiệp có thể linh hoạt trong cách tổ chức nhằm tối ưu hệ thống tài khoản kế toán của từng công ty thành viên theo loại hình hoạt động kinh doanh chứ không cần phải áp dụng một hệ thống tài khoản chung cho toàn bộ công ty thành viên. Bởi vậy việc vận hành hệ thống của từng công ty thành viên sẽ được thuận lợi, phù hợp với yêu cầu quản lý/hạch toán kế toán đặc thù riêng, mà vẫn đảm bảo yêu cầu hợp nhất dữ liệu của Tập đoàn.

 

Screenshot_8

 

 1. Cho phép lựa chọn đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, danh mục hàng hóa vật tư,… giữa các công ty thành viên để làm cơ sở hợp nhất số liệu báo cáo kho, công nợ,…Screenshot_9

 

Screenshot_10

 

 

 

 1. Giải pháp hỗ trợ đồng bộ hóa các giao dịch mua bán nội bộ được tự động đồng bộ theo quy trình mua bán nên giúp doanh nghiệp giảm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót, dữ liệu theo thời gian thực,…

 

 • Purchase order to Sales Order
 • A/R Reserve Invoice to A/P Reserve Invoice
 • Delivery to Goods Receipt PO
 • A/R invoice to A/P invoice
 • Goods Return to Return
 • A/P Credit Memo to A/R Credit Memo

Screenshot_11

 1. Cho phép ủy nhiệm thanh toán giữa các công ty thành viên. Hình minh họa ở chi nhánh ủy nhiệm cho trụ sở chính trả tiền cho nhà cung cấp và hạch toán tự động của chứng từ với khoản phải trả nội bộ.

 

Screenshot_12

 

Đồng thời phía bên công ty được ủy nhiệm sẽ có chứng từ ủy nhiệm và hạch toán phải thu nội bộ (tự động)

 

Screenshot_12

 

 

 1. Khả năng truy xuất các báo cáo hợp nhất: tồn kho, công nợ, tài chính,…

Screenshot_13Screenshot_14

Thông Tin Vietsoft

c-address Địa chỉ : 91 Nguyễn Trọng Lội,
    Phường 4, Quận Tân Bình, HCM
c-telephone Điện thoại : 028.38 110 770
mail Email : sales@vietsoft.com.vn

c-webpage Skype : duongthuy1385

Giờ Làm Việc

 • Thứ 2-Thứ 6: 8:00-17:00
 • Thứ 7: 08:00-12:00
 • Chủ Nhật: Không làm việc

 

 

 

 

Kết Nối Với Vietsoft

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin

Đăng Ký Nhận Tin

100% Bảo mật. Không spam.