Quản lý sản xuất

Hệ thống điều độ sản xuất APS là gì?

  1. Vai trò của hệ thống điều độ sản xuất APS là gì? Hệ thống điều độ sản xuất APS (viết tắt của Advanced Planning and Scheduling) là một hệ thống giúp doanh nghiệp lập kế hoạch và điều độ nâng cao công tác quản trị sản xuất. Như tên gọi của mình, đây là …

Hệ thống điều độ sản xuất APS là gì? Read More »

Scroll to Top