Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Tổng quan về hệ thống Quản lý thiết bị tài sản CMMS

So do 1

                            HÌNH: TỔNG QUAN CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CMMS

Untitled-1 copy

HÌNH: CHU TRÌNH HỆ THỒNG CMMS

so do 3HÌNH:MÔ TẢ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TRONG NHÀ MÁY
THÔNG QUA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CMMS

 

CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI TRIỂN KHAI CMMS:

1. Lựa chọn giữa mua trọn gói hay tự thiết kế.

 • Các nhu cầu đặc biệt.
 • Các nguồn tài nguyên.
 • Thời gian.
 • Kỹ thuật.

2. Lựa chọn đặc điểm kỹ thuật phù hợp của phần mềm

 • Các yêu cầu cơ bản.
 • Các chức năng.
 • Phù hợp với các hệ thống đang tồn tại.
 • Các yêu cầu kỹ thuật.
 • Các yêu cầu khác (đào tạo, tài liệu).

3. Đặt ra các yêu cầu cơ bản.

 • Tình trạng của hệ thống quản lý bảo trì hiện tại.
 • Các kế hoạch đã triển khai của hệ thống quản lý bảo trì.
 • Các nhu cầu đặc biệt.
 • Hệ thống kỹ thuật và triển khai.
 • Áp dụng.

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn