Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Tài liệu Ebook

TÀI LIỆU ERP – SAP BUSINESS ONE:

1. Chi phí bảo trì và nâng cấp ERP
2. SAP – CRM giúp tăng doanh số kinh doanh
3. Tổng chi phí trong triển khai ERP
4. Các loại chi phí cho hệ thống ERP
5. SAP Business One Starter Package – giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ
6. Thị trường kinh tế khủng khoảng, doanh nghiệp có nên đẩy mạnh ứng dụng ERP ?
7. Đào tạo quản trị dự án ERP
8. Quy mô giải pháp ERP: Chỉ có vừa và lớn
9. 10 vấn đề triển khai ERP trong doanh nghiệp (kỳ 1)
10. 10 vấn đề triển khai ERP (kỳ 2)
11. 10 yếu tố đảm bảo triển khai ERP thành công
12. Tối ưu hoá quá trình – tối ưu hoá lợi nhuận
13. So sánh chuẩn mực kế toán việt nam và kế toán quốc tế
14. Cạnh tranh hơn với giải pháp ERP – đặc biệt với giải pháp ERP -SAP
15. SAP – CRM giúp tăng doanh số
16. Microsoft Outlook and SAP Business One
17. Bài học khi triển khai hệ thống CRM  
   

 

TÀI LIỆU BẢO TRÌ CMMS – VIETSOFT ECOMAINT:

1. Bảo trì: Chi một tiết kiệm gần hai mươi
2. Bài toán quản lý phụ tùng
3. Máy móc thiếu bảo trì là thủ phạm giết người
4. Các phương pháp bảo trì quan trọng
5. Phần mềm bảo trì thiết bị – Giải pháp tăng lợi nhuận

 

 

EBOOK:

1. Các module cần có và quy trình quản lý của hệ thống bảo trì CMMS

 

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn