Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Mô hình cài đặt phần mềm

                                                      Direct to server

Ecomaint 7

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal server                                                      

Ecomaint 8

 

 

 

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn