Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn
Better Management, Better Work, Better Profit

Lợi ích của phần mềm hrms

HRMS 4

  • Quản lý tốt tình hình nguồn nhân lực, giúp cải thiện việc sử dụng nguồn nhân lực.
  • Giảm số lượng nhân lực cho việc quản lý nhân viên đồng thời nhân viên theo dõi, lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả.
  • Theo dõi nhanh tình hình biến động nhân sự.
  • Đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý lao động (SA 8000).
  • Quản lý giờ làm việc của công nhân (chấm công) thật sự hiệu quả với chi phí thấp.
  • Hỗ trợ tính lương sản phẩm hoặc lương thời gian của công nhân, giảm bớt thời gian tính toán của kế toán lương.
  • Quản lý tạm ứng, tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công nhân…

Kết nối với Vietsoft