Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Lợi ích của phần mềm

03_Loi ich PM

Mục đích của một phần mềm quản lý thiết bị và bảo trì là giúp mang lại hiệu quả kinh tế dựa trên việc cắt giảm hai loại lãng phí cơ bản trong sử dụng và bảo trì thiết bị, đó là chi phí bảo trì trực tiếp (chi phí sửa chữa hay bảo trì máy) và chi phí gián tiếp (chi phí phát sinh do ngừng máy đột xuất).

    04_loi ich

 • Giảm hư hỏng đột xuất
 • Theo dõi tình trạng
 • Quản lý kho tốt
 • Hướng dẫn công việc
 • Tìm kiếm nhanh chóng
 • Phân tích lỗi

Ecomaint 1107-Loi ich

 • Chi phí bảo trì
 • Chi phí ngừng máy
 • Chi phí lưu kho
 • Chi phí vật tư phụ tùng thay thế
 • Giảm chi phí đầu tư thiết bị
 • Chi phí giấy tờ lưu trữ
 • Chi phí năng lượng

08_ Loi ich

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn