Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Giới thiệu phần mềm HRMS

HRMS 1Nguồn nhân lực luôn là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công và phát triển bền vững cho mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển mở rộng không ngừng của doanh nghiệp, số lượng nhân sự của doanh nghiệp cũng tăng lên tương ứng, từ đó các yêu cầu về quản lý đội ngũ nhân sự, chấm công hay tính lương cũng ngày càng phức tạp và tốn kém nhiều thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp.

Hiểu được những nhu cầu trên của các doanh nghiệp, Công ty phần mềm Vietsoft đã nghiên cứu và phát triển giải pháp quản lý nhân sự chấm công.


HRMS 2Tính lương Vietsoft Hrms giải pháp được thiết kế phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.Quản lý tốt tình hình nguồn nhân lực, theo dõi, lưu trữ và khai thác thông tin một cách hiệu quả ổn định sản xuất, làm nền tảng cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận của quý doanh nghiệp.

Mỗi chức năng của Vietsoft Hrms được thiết kế cẩn thận và xây dựng linh hoạt, đảm bảo thực thi những yêu cầu đa dạng của mô hình quản trị nguồn nhân lực phức tạp như công ty liên doanh, công ty sản xuất – thương mại dịch vụ.

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn