Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Chiến lược phát triển

Trở thành công ty cung cấp giải pháp phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì có số lượng khách hàng nhiều nhất tại Việt nam

 

Giữ vững vị trí công ty cung cấp giải pháp phần mềm quản trị dành cho ngành may hàng đầu tại Việt nam .

 

Trở thành nhà cung cấp giải pháp ERP với tỉ lệ dự án thành công cao nhất Việt nam .

 

 

 

CUNG CẤP CHO CÁC

DOANH NGHIỆP GIẢI

PHÁP QUẢN LÝ CÓ

CHẤT LƯỢNG CAO

VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ

 

 

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn