Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Chi tiết chức năng phần mềm

chitietpm

Quản lý người dùng

 • Quản lý quá trình đăng nhập và sử dụng của từng user;
 • Quản lý user theo từng nhóm;
 • Phân quyền “Menu” theo từng nhóm user (Cho phép sử dụng các chức năng nào);
 • Phân quyền “Form” theo từng nhóm user (Cho phép xem, chỉnh sửa hay xóa dữ liệu);
 • Phân quyền “Báo cáo” theo nhóm user;
 • Phân quyền “Dữ liệu” theo nhóm user bao gồm: Phân quyền theo địa điểm lắp đặt, theo dây chuyền, theo loại thiết bị;
 • Phân quyền “Kho vật tư phụ tùng” theo nhóm user;
 • Phân quyền các chức năng chuyên biệt cho từng user (Duyệt đề xuất, Ban hành phiếu bảo trì, Nghiệm thu phiếu bảo trì…);
 • Thiết lập chế độ gửi email định kỳ;
 • Thiết lập chế độ hiển thị các cột trong danh sách dữ liệu;
 • Quản lý và chỉnh sửa ngôn ngữ trên giao diện;
 • Quản lý thông tin về đơn vị để hiện thị trên tiêu đề của các báo cáo trên hệ thống (Bao gồm: Tên Công ty, địa chỉ, điện thoại, email, logo…).

Quản lý dữ liệu khỏi tạo

 • Quản lý danh mục vật tư phụ tùng
 • Quản lý danh mục công việc
 • Quản lý thông số giám sát trình trạng
 • Quản lý và phân tích hư hỏng

Quản lý thiết bị

 • Quản lý danh sách thiết bị và thông tin chi tiết của từng thiết bị;
 • Cấu trúc thiết bị được chia vô cấp;
 • Danh mục phụ tùng đi kèm theo thiết bị;
 • Quản lý phụ tùng, công việc bảo trì, thông số giám sát tình trạng theo từng bộ phận của thiết bị;
 • Quản lý tài liệu đính kèm (Hình ảnh, bản vẽ, tài liệu vận hành, cataloge,…) theo thiết bị;
 • Quản lý quá trình điều chuyển thiết bị (thay đổi địa điểm, dây chuyền và bộ phận chịu chi phí bảo trì của thiết bị);
 • Quản lý các quy định về bảo trì định kỳ, giám sát tình trạng của thiết bị;
 • Quy định về hiệu chuẩn kiểm định thiết bị và đồng hồ đo gắn trên thiết bị;
 • Quản lý hệ chuyên gia phân tích các dạng hư hỏng của thiết bị;
 • Xem lịch sử bảo trì của thiết bị và lịch sử thay thế của từng phụ tùng trên thiết bị;
 • Cho phép thể hiện sơ đồ lắp đặt thiết bị theo từng địa điểm lắp đặt;
 • Cho phép import và export các thông tin liên quan đến thiết bị, vật tư phụ tùng qua excel.

Quản lý sử dụng

 • Quản lý thời gian chạy máy;
 • Quản lý thời gian ngừng máy;
 • Quản lý yêu cầu bảo trì của bộ phận chủ quản thiết bị:
 • Nhập yêu cầu bảo trì;
 • Duyệt yêu cầu bảo trì;
 • Tiếp nhận và phân công xử lý yêu cầu bảo trì.
 • Quản lý kế hoạch sản xuất để tính cửa sổ bảo trì.
 • Tổng hợp tình hình xử lý các yêu cầu bảo trì.

Quản lý bảo trì

 • Quản lý kế Hoạch bảo trì thiết bị
  • Lập kế hoạch bảo trì thiết bị bổ sung cho kế hoạch bảo trì định kỳ;
  • Xử lý các thông số giám sát tình trạng không đạt thiết bị;
  • Tính lịch bảo trì định kỳ theo lịch;
  • Cảnh báo bảo trì định kỳ theo thời gian chạy máy.
 • Lập phiếu bảo trì (PBT):
  • Lập PBT đột xuất do hư hỏng ngoài kế hoạch;
  • Lập PBT định kỳ;
  • Lập PBT từ yêu cầu bảo trì;
  • Lập PBT từ giám sát tình trạng;
 • Phân tích nguyên nhân hư hỏng.
 • Quản lý các thông tin hiệu chuẩn hay kiểm định thực tế;
 • Quản lý việc giám sát tình trạng;
 • Quản lý các công việc bảo dưỡng hàng ngày.

Quản lý kho vật tư

 • Quản lý các hoạt động nhập, xuất kho dụng cụ, vật tư phụ tùng;
 • Quản lý hoạt động đề xuất mua vật tư từ các phòng ban liên quan;
 • Quản lý việc đặt mua vật tư phụ tùng từ nhà cung cấp;
 • Quản lý kho trên từng vị trí trong kho;
 •  Kiểm kê kho;
 •  Di chuyển vật tư trong kho;
 • Tìm kiếm nhanh số lượng tồn kho của từng loại vật tư trên từng vị trí trong kho;
 • Tìm kiếm nhanh chóng số lượng các vật tư phụ tùng đã được đề xuất mua;
 • Xác định tồn kho tối thiểu dựa vào tình hình sử dụng thực tế và mức độ qua trọng;
 • Xem tổng quan tình hình tồn kho;
 • Điều chỉnh số lượng xuất kho cho bảo trì khi sử dụng không hết hoặc trả lại;
 • Quản lý việc nhập xác vật tư phụ tùng cũ;
 • Quản lý việc xuất xác vật tư phụ tùng cũ;
 • Quản lý danh mục kho và vị trí các kệ trong kho.
 • Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP);

Quản lý nhân sự bảo trì

Quản lý những thông tin cơ bản nhất của nhân viên giúp có thể liên hệ ngay với nhân viên khi cần. Ngoài ra những thông tin này giúp phân công công việc trên các Phiếu bảo trì:

 • Quản lý thông tin nhân viên: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, phòng ban…;
 • Quản lý chuyên môn, trình độ tay nghề của nhân viên;
 • Quản lý quá trình lương của nhân viên;
 • Quản lý quá trình tai nạn lao động của nhân viên;
 • Quản lý vai trò của từng nhân viên trong hệ thống (lập phiếu bảo trì, nghiệm thu…);
 • Quản lý thông tin của các đơn vị, phòng ban của từng đơn vị;
 • Quản lý các công việc văn phòng hoặc các công việc không liên quan tới bảo trì của từng nhân viên.

Quản lý nhắc việc

 • Danh sách các thiết bị đến hạn hiệu chuẩn;
 • Danh sách tất cả các phiếu bảo trì đang thực hiện trong ngày;
 • Danh sách các phiếu bảo trì quá hạn hoàn thành nhưng chưa hoàn thành;
 • Nhắc các công việc bảo trì định kỳ đến hạn hoặc quá hạn cần thực hiện;
 • Danh sách các thiết bị có thông số giám sát tình trạng quá hạn hoặc đến hạn cần kiểm tra;
 • Danh sách vật tư có tồn kho nhỏ hơn tồn tối thiểu quy định.

Chức năng gửi email

 • Gửi các nội dung nhắc việc (xem chức năng nhắc việc);
 • Gửi các báo cáo (Biểu đồ thời gian ngừng máy, biểu đồ chi phí bảo trì…);
 • Gửi khi phát sinh, duyệt, hoàn thành,…  yêu cầu bảo trì;
 • Gửi khi ban hành phiếu bảo trì.

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn