Gọi ngay (08)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn
Another way of management

Chi phí và dịch vụ HRMS

Nếu bạn đã sẵn sàng cho bước kế tiếp trong việc trở thành doanh nghiệp được quản lý tốt nhất, thì hãy tìm hiểu làm sao mua Vietsoft HRMS:

cachmuaCách thức mua hàng

  • Lấy thông tin, bao gồm các tiêu chí về chức năng, yêu cầu của hệ thống, và nhiều hơn nữa.
  • Lấy ước tính chi phí và tìm hiểu các lựa chọn tài chính của chúng tôi.
  • Tìm hiểu về các dịch vụ mà SAP và Vietsoft cung cấp để đảm bảo việc triển khai thành công cho bạn.
  • Tìm hiểu cách mua Vietsoft HRMS.

 

Kết nối với Vietsoft