Gọi ngay +84986.778.578 | sales@vietsoft.com.vn

Chi phí và dịch vụ

Nếu bạn đã sẵn sàng cho bước kế tiếp trong việc trở thành doanh nghiệp được quản lý tốt nhất, thì hãy tìm hiểu làm 
sao mua SAP Business One:

cachmuaCách thức mua hàng

  • Lấy thông tin, bao gồm các tiêu chí về chức năng, yêu cầu của hệ thống, và nhiều hơn nữa.
  • Lấy ước tính chi phí và tìm hiểu các lựa chọn tài chính của chúng tôi.
  • Tìm hiểu về các dịch vụ mà SAP và Vietsoft cung cấp để đảm bảo việc triển khai thành công cho bạn.
  • Tìm hiểu cách mua SAP Business One.

 

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Hotline : (+84)986 778 578
Email : sales@vietsoft.com.vn