Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn
Better Management, Better Work, Better Profit

Các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải

1  Bạn Đang Gặp Phải:


 • Máy móc hư hỏng nhiều
 • Thời gian ngừng máy cao
 • Tồn kho phụ tùng lớn
 • Chi phí bảo trì cao
 • Tiêu tốn nhiều năng lượng
 • Nhiều phế phẩm
 • Hao phí nguyên liệu  

 3Vì vậy bạn cần:


 • Kỹ thuật bảo trì hiện đại
 • Hệ thống quản lý bảo trì hiệu quả
 • Công cụ quản lý bảo trì thông minh
   

 

 

 

2  Bạn muốn gì ở máy móc thiết bị của mình?


 • Chạy liên tục
 • Chạy với tốc độ tối đa
 • Tỷ lệ % sản phẩm lỗi bằng 0
 • Cải thiện chỉ số OEE lên 100%

Addon 26 Là công cụ hỗ trợ hữu hiệu giúp quản lý bảo trì
máy móc một cách hiệu quả

Addon 27

 

 

Kết nối với Vietsoft