Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn
Better Management, Better Work, Better Profit

Các sản phẩm đề xuất từ SAP

 

SAP icon 7                                  Chi tiết                                            Chi tiết                                          Chi tiết
 
SAP icon 8                                  Chi tiết                                             Chi tiết                                         Chi tiết
 
Addon       Processforce                                     Chi tiết   batchmaster                                     Chi tiết  
Argentis                                    Chi tiết   Citixsys                                     Chi tiết    

                                 

Kết nối với Vietsoft