Gọi ngay (028)-38-110-770 | sales@vietsoft.com.vn

Biểu mẫu – Thủ tục bảo trì thiết bị 2018

Biểu mẫu - Thủ tục bảo trì thiết bị 2018

Mục đích:
Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. – Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất .

Phạm vi áp dụng:
 Thủ  tục  này  được  áp  dụng  cho  các  hoạt  động  bảo  trì  đối  với  toàn  bộ  máy  móc  thiết  bị  bao
gồm: bảo trì định kỳ, đột xuất hoặc khẩn cấp.   
 
Các nội dung gồm có:

  • Mục đích
  • Phạm vi áp dụng
  •  Trách nhiệm cụ thể
  • Các hoạt động tác nghiệp (công việc bảo trì) cụ thể được quy định
  • Các tài liệu tham khảo – tham chiếu
  • Phụ lục

Download biểu mẫu:  Bieu mau – Thu tuc bao tri thiet bi 2018

Bạn cần tư vấn ? Chúng tôi luôn sẵn sàng.

CÔNG TY PHẦN MỀM VIETSOFT

Copyright @ 2018 Vietsoft Co.,Ltd
Address : 91 Nguyen Trong Loi,Ward 4, Tan Binh Dist, HCM City
Tel : (+8428) 38 110 770
Email : sales@vietsoft.com.vn